Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Developerská činnost

V rámci komplexního zajištění stavebních záměrů, poskytujeme pro naše obchodní partnery kompletní developerskou činnost ve výstavbě.

Pro naše klienty zajišťujeme všechny úkony spojené s

  • vytipování vhodných lokalit pro výstavbu
  • zajištění nebo zprostředkování nákupu pozemků pro investiční záměr
  • zajištění inženýrské činnosti
  • zajištění demolice a příprava pozemku pro následnou výstavbu
  • zajištění realizace stavby na klíč
  • přechodné financování developerských projektů
  • zajištění financování projektů a následně jejich pronájmu
  • právní servis spojený s investičním záměrem
  • vypořádání vyvolaných investic

Komerční výstavba

Jedná se o nosný program činností naší společnosti od svého vzniku v roce 1997. Vzhledem k vývoji stavebního trhu v posledních letech, je nejčastějším typem projektů, které jsme realizovali.

Jedná se o výstavbu maloobchodních prodejen obchodních řetězců, výstavbu celých komplexů obchodních center, nebo příprava lokalit pro tyto záměry (realitní a inženýrská činnost). Tyto projekty jsou dnes realizovány převážně do vlastnictví investora nebo jako objekty určené k pronájmu.

Bytová výstavba

Tuto činnost nabízíme jako doplňkovou činnost vedle hlavní developerské činnosti. V minulosti jsme dokončili realizaci dvou bytových domů do vlastnictví ve Žďáře nad Sázavou a v Brně. Na základě těchto zkušeností připravujeme další obdobné projekty na území celé České Republiky.

https://www.traditionrolex.com/36