Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Inženýrská činnost

Pro naše obchodní partnery zajišťujeme také dílčí služby, z nichž jednou je inženýrská činnost ve výstavbě.

Pro naše klienty zajišťujeme všechny úkony spojené s

  • předprojektová inženýrská činnost
  • výběr zpracovatele projektové dokumentace a její zajištění
  • inženýrská činnost spojená s vyřízením územního rozhodnutí
  • inženýrská činnost spojená s vyřízením stavebního povolení
  • výběr dodavatele stavby
  • zajištění technického dozoru investora
  • inženýrská činnost spojená s kolaudací stavby a jejím uvedením do provozu
  • zajištění smluvních vztahů, majetkoprávních vztahů
  • zápisy a vklady do katastru nemovitostí