Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Technická správa nemovitostí a budov

Správu nemovitostí vykonáváme převážně pro potřeby nájemních objektů společností v rámci skupiny firem PKS, nebo přímo pro naše obchodní partnery.

Naše společnost v rámci této činnosti zajišťuje

  • pravidelné odečty měřidel energií a následná evidence
  • kontroly faktur od dodavatelů energií
  • rozúčtování nákladů nájemcům
  • zajištění povinných revizí k spravovanému objektu
  • vedení technické dokumentace, zajištění pasportů objektu
  • evidence majetku
  • kontrola technického stavu nemovitosti a zajištění její údržby a oprav