Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.

Realitní činnost

Realitní činnost vykonáváme převážně pro potřeby vlastních developerských projektů, nebo přímo pro naše obchodní partnery.

Naše společnost v rámci této činnosti zajišťuje:

  • posouzení technického stavu nemovitosti
  • zpracování znaleckého posudku
  • právní servis (vypracování smluv)
  • zajištění potřebných podkladů pro prodej, nákup nemovitosti
  • vypracování návrhů a zajištění zápisů a vkladů práv k nemovitostem do Katastru nemovitostí ČR